História a súčasnosť klubu

Rádioklub HOREC OM3KHT vznikol transformáciou Expedície HOREC zaregistrovaním občianskeho združenia na MV SR dňa 21.06.2012.

História

Ako sme začínali (úvodný text z pôvodnej webstránky expedície)

"Expedičný team HOREC sme založili v roku 2005 ako voľný spolok nadšencov, s cieľom nadväzovať rádiové spojenia so stanicami na Slovensku i v zahraničí. Popritom sa venujeme aj aktívnej turistike a objavovaniu prírodných krás. Vysielame na CB, PMR i rádioamatérskych pásmach. Zúčastňujeme sa tradične na viacerých CB i PMR súťažiach a akciách (Slovenská portablová liga, Éter bez hraníc, CB Poľný deň a podobne). Zakladateľmi sú Miro OM7ANT (Webo BB), Martin OM6AMT a Peki BB, avšak Peki dlho v tíme nezotrval, študuje v Košiciach. Našim členom bol aj Peter OM7ADD (Magnet ZV), ktorý nás požiadal o uvoľnenie z teamu z pracovných a rodinných dôvodov. Veríme však, že zostane našim priaznivcom, najmä v oblasti rádioamatérskeho vysielania. V máji 2008, počas súťaže Éter bez hraníc, ktorej sme sa zúčastnili zo Skalky, pribudol do nášho HOREC-teamu Adrian OM6AAS (Rio Sever MT). V budúcnosti sa všetci chceme vo väčšej miere venovať rádioamatérskym pásmam, a to jednak VKV, no najmä krátkym vlnám, ktoré umožňujú spojenia s celým svetom. Na tejto stránke Vás chceme informovať predovšetkým o našich rádioamatérskych aktivitách, ale aj o iných zaujímavostiach z oblastí našich záujmov, napr. turistiky, motorizmu, hudby a pod."


Súčasnosť

Náš rádioklub sme založili ako občianske združenie najmä z dôvodu, aby sme našim doterajším expedičným aktivitám dali vyššiu, oficiálnu úroveň. Ako organizácia s právnou subjektivitou sme registrovaným rádioklubom v rámci SZR, môžeme (aj elektronicky) komunikovať so štátnymi úradmi, žiadať o granty a dotácie, byť príjemcami 2% z daní a pod. Dôležitým faktom pre naše rozhodnutie bolo aj to, že sme si postupne zvýšili kvalifikačné rádioamatérske triedy (traja z našich členov už majú najvyššiu triedu „E“). HOREC má momentálne troch zakladajúcich a piatich nových členov. Pre náš rádioklub sme požiadali Regulačný úrad o pridelenie klubového volacieho znaku OM3KHT, pre súťažné účely sme požiadali o pridelenie zvláštneho volacieho znaku OM6H.


V rámci preskúšania možností spojenia systému ARES pri mimoriadnych situáciách sme vo februári 2020 vysielali na VHF/UHF pásmach z budovy Mestského úradu v Martine ; zároveň sme otestovali možnosti spojenia aj na KV v závode CQ WW 160m SSB Contest.Pri príležitosti 100. výročia úmrtia gen. Milana Rastislava Štefánika sme vysielali od 15. apríla do konca roku 2019 aj pod špeciálnym volacím znakom OM100MRS. QSL lístky, ktoré sme dali vytlačiť pri tejto príležitosti, sme odoslali cez QSL-službu SZR všetkým staniciam, s ktorými sme urobili spojenie.

ACTUAL: Realizovali sme portablové vysielanie pod znakom OM100MRS dňa 1. mája 2019, v čase od 11.00 do 16.00, z lokátora JN88WW, kóta Machnáč 771 m. Pracovali sme na pásme 2m a 70cm (FM), aj na KV, najmä v pásme 80 m. Vďaka spolupráci s členmi Expedície Bradlo (Démon Dubnica a spol.) bolo nadviazaných veľa spojení aj na CB a PMR pásme. Ďakujeme všetkým za spojenia! 73!

Článok o činnosti a úspechoch nášho klubu, ktorý vyšiel v týždenníku MY TURIEC v decembri roku 2018: Martinským rádioamatérom z klubu OM3KHT sa na súťažiach darí

Rádioklub Horec OM3KHT obsadil v roku 2019 v súťaži VKV Prevádzkový aktív v kategórii MO 144 MHz

1. miesto !

Náš člen Michal OM6AMR sa zúčastnil medzinárodného rádioamatérskeho tábora mladých Youngsters on the air YOTA 2019 v Bulharsku.Copyright © 2021 Rádioklub Horec - Dnes je štvrtok 21. októbra 2021 - Ste návštevník stránky